Regisztráció

év hónap nap

Felhasználási feltételek


Swingercity működését szabályozó feltételrendszer minden felhasználó részére kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért azok esetleges figyelmen kívül hagyása vagy megsértése szankciót vonhat maga után.

A felhasználó, a fent hivatkozott szabályzat tartalmának, maradéktalan elfogadására és betartására a regisztrációs űrlap kitöltése során, azzal egyidejűleg tett - büntetőjogi felelőssége tudatában - feltétlen elfogadó nyilatkozatot.

A felhasználó által megvalósított, bármely működési szabályzat ellenes magatartás során, az arra való hivatkozás, - amely szerint a felhasználó a szabályzat tartalmát nem ismeri, illetőleg azzal nem ért egyet, - nem releváns, azaz, nem mentesítő körülmény, az esetlegesen alkalmazandó szankció érvényesítése során.

A felhasználónak jogában áll Swingercity szolgáltatásait (partnerkereső hirdetés megjelentetése, elektronikus levelezés Swingercity többi felhasználójával, részvétel a közösségi szolgáltatásokban) a házirendnek megfelelően használni.

Tilos a felhasználói felületen, vagy chat használata során bármely olyan szöveg, kifejezés, hirdetés megjelenítése, használata, amelynek tartalma - vagy valamely kitétele - a jelenleg hatályos magyar jogszabályokban szabályozott bármely törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy annak megsértésére lehetőséget ad.

Tilos a felhasználói felületen bármilyen elektronikus elérhetőség közlése, illetve annak kérése a másik féltől.

Tilos "eldobható", egyszer használatos e-mail cím megadása a regisztráció során.

Ezen felhasználók (vagy a jogszabályba ütköző tartalom) minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülnek.

Swingercity felhasználói által megvalósított magatartások során a jog illetve e szabályban foglalt tartalom betartását, így a rendeltetésszerű s jogszerű felhasználói joggyakorlást Swingercity moderátorai ellenőrzik.

A felhasználó köteles a moderátorok által történő, s az esetleges rendeltetés-ellenes joggyakorlására történő figyelmeztetés alapján a kifogásolt magatartását azonnali hatállyal megszüntetni, illetve az általa közzétett, a házirendet sértő adatokat eltávolítani vagy megváltoztatni, ellenkező esetben a moderátorok vele szemben az alábbi szankciókkal léphetnek fel:

írásbeli figyelmeztetés elektronikus levél útján;
felhasználói jogosultságok megvonása adatmódosításig, mely esetben a felhasználó jogosultságait visszakapja, miután megváltoztatta a házirendet sértő adatait;
felhasználói jogosultságok megvonása 24 órára, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 24 óra múlva automatikusan visszakapja;
felhasználói jogosultságok megvonása 1 hétre, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 1 hét elteltével automatikusan visszakapja;
felhasználói jogosultságok megvonása a büntetés visszavonásáig, mely esetben a felhasználó jogosultságait automatikusan nem kapja vissza, azokat egy moderátornak kell újra engedélyezni;
felhasználó végleges letiltása és törlése Swingercity rendszeréből.

Az a felhasználó, akinek a jogosultságait megvonták, jogosult a moderátorokkal elektronikus levelezést folytatni, illetve adatait módosítani. Nem jogosult a felhasználói jogok gyakorlásának megvonásával büntetett felhasználó kártérítésre még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe, szabályszegő magatartásának következményeivel, jelen dokumentum ismeretében tisztában van. A fizetett szolgáltatások igénybevétele nem jelent felmentést a szabályok betartása alól.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy Swingercityben szigorúan tilos 18 éven aluliaknak tartózkodni, vagy őket keresni!
A megadott 18 éves korhatárra vonatkozó kikötés ugyan szigorúbb, mint a jelenleg hatályos magyar jogszabályok szerint az önálló szexuális tevékenység gyakorlására vonatkozó korhatár, Swingercity azonban olyan Internetes szolgáltatást kíván nyújtani, amelyet (adott esetben a hirdetések tartalmára való tekintettel is) kizárólag csak azok a személyek vehetnek igénybe, akik 18. életévüket betöltötték, és önállóan, minden kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, cselekvőképességük birtokában kívánják szexuális tevékenységüket gyakorolni, s ahhoz partnert keresni.
A felhasználó köteles Swingercity által nyújtott bármilyen felhasználói jogosultságát rendeltetésszerűen, mások személyiségi jogaira történő különös figyelem mellett, annak betartásával gyakorolni.
Az a felhasználó, aki jogait moderátori figyelmeztetés ellenére is továbbra is rendeltetés-ellenesen illetve jogellenesen gyakorolja, moderálásra kerülhet.
Minden felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat, tényeket, körülményeket feltüntetni a felhasználói felületén, annak tudomásul vételével, hogy azok az adatok, amelyek személye beazonosítására esetlegesen alkalmasak lennének, az oldal működtetői által a hatályos jogszabályok (Az adatvédelemről) szigorú betartása mellett, titkosan vannak kezelve.
A felhasználó által szándékosan nyilvánosságra hozott adatok, körülmények, tények tekintetében Swingercity működtetői minden felelősséget elhárítanak.
Tilos Swingercity bármely oldalán, vagy szolgáltatásában bármilyen külső, Swingercitytől független elektronikus elérhetőséget megadni.
A felhasználó tudomással bír arról, hogy az általa a regisztráció során megadott, valamint a részéről nyilvánosságra hozott adatok tekintetében büntetőjogi felelősség terheli, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy azok feltüntetése más személyhez fűződő jogokat veszélyeztetnek, vagy sértenek, különös tekintettel pl. a felhasználó által megadott telefonszámra, e-mail címre, névre, lakcímre.
A felhasználó adatlapjához kizárólag csak olyan képi, hang- ill. mozgóképi anyagot jogosult feltölteni, amelyek őt ábrázolják, illetve az ő személyéhez kötődnek. Ez alól a szabály alól csak az ún. Nonfiguratív, illetve animációs jellegű "bélyegképek" képezhetnek kivételt. A felhasználó a videochat szolgáltatásban nem hozhat nyilvánosságra rögzített hang- ill. mozgóképi anyagot, csak és kizárólag saját webkamera képének és mikrofon hangjának azonnali, élő nyilvánosságra hozására jogosult.
A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben más személy képi vagy hanganyagát sajátjaként tünteti fel, azzal személyhez fűződő jogokat, illetve adott esetben szerzői jogokat sért, amely magatartása miatt kizárólag őt terheli mind a polgári jogi, mind a büntető jogi felelősség.
Egy személy kizárólag egy felhasználónevet, s az ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokolhat, s használhat Swingercityban.
Amennyiben egy személy több felhasználónévvel és ahhoz kapcsolt felhasználói felülettel (akár eltérő, akár hasonló jellegű tartalommal) rendelkezik SwingerCity-ben, s azokat a moderációs figyelmeztetést követően haladéktalanul, nem szünteti meg, illetve csökkenti le egyre, akkor minden további külön figyelmeztetés nélkül az összes felhasználó-felülete törlésre kerülhet.
Swingercity lehetőség nyújt az ún. "VIP" státusz megszerzésére. Az "VIP" státuszú személyek számára a rendszer több felhasználói opciót biztosit.
A fenti opciók közé tartozik pl. a privét chat, korlátlan számú levél küldése , lehetősége is.
A csoport szervezője és vezetője kizárólag csak "VIP felhasználó" lehet. Az általa létrehozott csoporthoz kapcsolódó minden személynek külön regisztrációval és felhasználói felülettel kell rendelkeznie.
Tilos a felhasználó adatalapján bármilyen jellegű, Swingercityon kívüli más weboldal feltüntetése, megjelölése, illetve arra történő utalás.
Minden más esetben történő weboldalra vonatkozó megjelölés moderálásra kerül.
Kizárólag a rendszer üzemeltetőjével kötött előzetes megállapodás alapján, ellenérték fejében, van lehetőség Swingercityon belül bármilyen jellegű termék népszerűsítésére utaló szöveg megjeleníttetésére.
Minden más esetben az ilyen jellegű és tartalmú szöveg azonnali hatállyal törlésre kerül.
Ez az általános tilalom nem vonatkozik az ún. fizetett banner-hirdetések tartalmára és elhelyezésére, mely megjelentetésére kizárólag az oldal működtetőivel történő előzetes megállapodás után van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2010. évi CLXXXV. törvény 203 § 20.) pontja alapján kereskedelmi közleménynek, azaz reklámnak minősül fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében közzétett és meghirdetett minden fajta, jellegű szolgáltatás közvetlen, vagy közvetett népszerűsítése.
Amennyiben a hirdetés a jogszabállyal ellentétben ár vagy ellenérték megjelölést tartalmaz akkor, azon felhasználó regisztrációs lapja minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülhet.
Az oldal által a felhasználók részére biztosított jogok és lehetőségek -amennyiben azok, a felhasználók részéről, jog- illetve szabályszerűen- kerülnek gyakorlásra, remélhetőleg mindenkinek (személyiségi jogainak maximális védelmével, anonimitása megőrzése mellett) kizárólag pozitív élményeket, és sikeres, eredményes partnerkapcsolatot hoznak majd Swingercityban. Az oldal létrehozói illetve üzemeltetői ennek céljából s reményében alkották meg a fenti szabályzatot.